HUR GÅR STUDIEN TILL?

Vid Karolinska Institutet genomförs just nu en studie där vi testar internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med förmaksflimmer. Syftet med studien är att pröva om internet-baserad KBT leder till ökad livskvalitet och minskade flimmersymtom.

KBT-behandlingen är framtagen specifikt för flimmerpatienter i samarbete mellan hjärtläkare och psykologer och har testats med goda resultat i två pilotstudier.

Behandlingen riktar sig till dig som:

 • är mellan 18-75 år
 • är diagnosticerad med paroxysmalt (återkommande, dvs. inte hela tiden) förmaksflimmer
 • har besvär av flimmer minst 1 gång per månad
 • besväras av oro för flimret och/eller upplever dig hindrad av flimret

Det är möjligt att KBT skulle kunna leda till att du mår bättre och känner ökad kontroll över hur du lever ditt liv.  För att kunna delta i studien gör vi först en medicinsk och psykologisk bedömning för att säkerställa att behandlingen är lämplig för dig.

Hur går studien till?

Efter att vi har mottagit din intresseanmälan blir du uppringd för en kort telefonintervju med en sjuksköterska som ställer frågor om ditt förmaksflimmer. Om inga hinder föreligger för deltagande blir du sedan uppringd och intervjuad av en psykolog. Under intervjun ställer psykologen också frågor som hjälper oss att bedöma om behandlingen kan vara lämplig för dig. Under telefonsamtalet får du information om hur KBT-behandlingen går till och du har möjlighet att ställa frågor. Om inga hinder för deltagande föreligger får du också komma på  till Karolinska Sjukhuset i Solna vid ett tillfälle där vi mäter ditt blodtryck samt genomför en EKG-undersökning och eventuellt en EKO-undersökning vid behov.

Förmätningar

Innan behandlingen börjar mäter vi hur du har det idag vad gäller livskvalitet, symtom av förmaksflimmer, funktion, psykiskt mående och vårdkonsumtion. Detta görs genom att du fyller i formulär på internet. Du blir även utrustad med en EKG-apparat för att registrera din hjärtrytm före och efter behandlingen och vid uppföljningen, samt en klocka som mäter din fysiska aktivitet under behandlingen.

Lottning

Efter att du gjort förmätningarna kommer du att lottas till att starta KBT-behandlingen direkt (10 veckor) eller en väntelista. Lottas du till väntelista kommer du att starta behandlingen efter 5 månader. Under tiden som du väntar på behandling kommer du fylla i regelbundna mätningar.

Behandling

Behandlingen genomförs via internet. Du får tillgång till ett omfattande textmaterial indelat i kapitel med information om förmaksflimmer och som noggrant beskriver hur behandlingen går till steg för steg. Varje vecka har du kontakt med en legitimerad psykolog via nätet som stödjer dig i arbetet med behandlingen och svårigheter som du stöter på. Behandlingen kräver inte mer datakunskaper än vad som behövs för att kunna skicka vanlig e-post.

För att ta del av behandlingen behöver du:

 • vara skriven och bosatt i Sverige
 • ha daglig tillgång till dator och internet
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 10 veckor
 • kunna läsa ca 10-20 sidor text i veckan
 • kunna göra praktiska övningar i din egen vardag
 • besvara frågeformulär om ditt mående innan, under och 3 och 12-månader efter behandling
 • mäta dina symtom med EKG apparat innan, 3 och 12-månader efter behandling
 • mäta din fysisk aktivitet med aktivitetsklocka innan, 3 och 12-månader efter behandling
 • godkänna att vi lagrar dina personuppgifter
 • vara villig att lottas till internet-KBT som startar direkt eller till väntelista där du får behandling efter cirka 5 månader

Du kan bo var som helst i Sverige. Deltagandet är gratis och behandlingen är 10 veckor lång.

Behandlingen arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i Stockholm. Innan du anmäler dig bör du läsa informationstexten om behandlingen Informationstext om flimmerstudien

Välkommen med din intresseanmälan till studien!

För att bli kontaktad av oss och komma i fråga för behandlingen kan du anmälan dig här: Anmälan till flimmerstudien

Du kan också be din behandlande läkare fylla i och posta en studieremiss till oss: Remiss KBTstudie

Ansvarig för studien 

Brjánn Ljótsson, psykolog, docent, Karolinska Institutet

Övriga medarbetare i studien

Frieder Braunschweig, överläkare, professor, Patientområde Arytmi, Tema Hjärta och kärl, Karolinska universitetssjukhuset

Josefin Särnholm, psykolog, doktorand, Karolinska Institutet

Helga Skuladottir, kardiolog, doktorand, Karolinska Institutet

Christian Rück, överläkare, docent, Karolinska Institutet

Jonas Schwieler, överläkare, docent, Karolinska universitetssjukhuset

För ytterligare information kontakta leg. psykolog Josefin Särnholm, e-post: josefin.sarnholm@ki.se, telefon: 08-52483258