OM KBT VID FÖRMAKSFLIMMER

Behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har i flera studier visat sig effektivt vid olika fysiska sjukdomar. Syftet med denna studie är att pröva om internetbaserad KBT kan leda till ökad livskvalitet och minskad symtom för patienter med förmaksflimmer. KBT-behandlingen är framtagen specifikt för flimmerpatienter i samarbete mellan hjärtläkare och psykologer och vi har prövat den i en pilotstudie som visade goda effekter på både livskvalitet och flimmersymtom.

KBT via internet

Internetförmedlad KBT bygger på samma behandlingsprinciper som vanlig KBT och har visat sig ge lika god effekt. Fördelen med detta är att behandlingen blir mer tillgänglig.

KBT vid förmaksflimmer

Behandlingen pågår under 10 veckor och är indelat i 10 steg. Du arbetar med ett steg per vecka under behandlingen. Varje steg består av en text som du läser och övningar du gör i din vardag. Du har kontinuerlig kontakt med en legitimerad psykolog via nätet som stödjer dig i arbetet med behandlingen. Behandlingen kräver inte mer datakunskaper än vad som behövs för att kunna skicka vanlig e-post.

Vem passar behandlingen för?

Behandlingen riktar sig till dig som:

 • är mellan 18-75 år
 • är diagnosticerad med paroxysmalt (återkommande, dvs. inte hela tiden) förmaksflimmer
 • har besvär av flimmer minst 1 gång per månad
 • besväras av oro för flimret och/eller upplever dig hindrad av flimret

För att ta del av behandlingen behöver du:

 • vara skriven och bosatt i Sverige
 • ha daglig tillgång till dator och internet
 • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen under 10 veckor
 • kunna läsa ca 10-20 sidor text i veckan
 • kunna göra praktiska övningar i din egen vardag
 • besvara frågeformulär om ditt mående innan, under och 3 och 12-månader efter behandling
 • mäta dina symtom med EKG apparat innan, 3 och 12-månader efter behandling
 • mäta din fysisk aktivitet med aktivitetsklocka innan, 3 och 12-månader efter behandling
 • godkänna att vi lagrar dina personuppgifter
 • vara villig att lottas till internet-KBT som startar direkt  eller till väntelista där du får behandling efter cirka 5 månader

Välkommen att göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig!

INTRESSEANMÄLAN TILL STUDIEN