INFORMATION FÖR LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR

Information till läkare och sjuksköterskor för att hänvisa patienter till internet-KBT vid paroxysmalt förmaksflimmer

Har du en patient som vill delta i flimmerstudien? Hänvisa patienten att fylla i en anmälan här: Anmälan till flimmerstudien eller ladda ner studieremissen här och posta till oss: Remiss KBTstudie

Remissen, underskrivet av dig som behandlande läkare, är ett första steg för att din patient ska komma i fråga för deltagande i denna studie av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med paroxysmalt förmaksflimmer. Sjuksköterskor är välkomna att remittera tillsammans med behandlande läkare.

Behandlingen arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i Stockholm. Här kan du ta del av patientinformationen Informationstext om flimmerstudien

För vilka patienter passar behandlingen?

Flimmerpatienterna som oroar sig över sina symtom och som exempelvis undviker fysisk ansträngning, sociala aktiviteter, ligga på vänster sida eller att resa. Många flimmerpatienter kontrollerar ofta pulsen och fokuserar mycket på sina hjärtslag.

Oro, undvikande och ständigt fokus på hjärtat kan leda till minskad livskvalitet, stress och att man begränsar sig i det dagliga livet.

För att kunna vara delta i studien måste patienten:

 • ha anamnestiskt förmaksflimmer minst 1 gång per månad
 • vara besvärad och/eller begränsad av sina symtom (mEHERA klass 2b).
 • vara optimalt medicinskt behandlat vilket innebär frekvensregering (om inga kontraindikationer föreligger) samt antikoagulation  vid CHA2DS2-VASc ≥ 2poäng, enligt riktlinjer.
 • antiarrytmika utgjör inte någon kontraindikation så länge patienter stått på behandlingen >3 månader. Man får har gjort tidigare ablationer(er) men däremot får man inte planera någon läkemedelsförändring eller ingrepp (inklusive ablation) de närmaste 3 månaderna.

Behandlingen lämpar sig inte för patienter som:

 • planerar att genomgå läkemedelsförändring eller ingrepp de närmaste 3 månaderna.
 • som har annan sjukdom som gör att patenten inte kan eller bör undvika fysisk ansträngning, vilket ingår i behandlingen (gå upp för ett par trappor, springa på stället mm)
 • som har signifikant hjärtsvikt (EF<35%) eller signifikanta vitier
 • som har svår depression

Vad händer efter jag har skickat remiss?

 • Patienten genomgår en medicinsk och psykologisk bedömning och kallas även vid ett tillfälle till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
 • Bedömning återkopplas till remittent
 • Vid beslut om deltagande lottas patienten till att starta flimmer-KBT  direkt (10 veckor) eller väntelista. Patienter som lottas till väntelista startar behandling efter 5 månader.

Om KBT-behandling

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har i flera studier visat sig effektivt vid olika fysiska sjukdomar. KBT-behandlingen för förmaksflimmer är framtagen specifikt för denna patientgrupp i samarbete mellan kardiologer och psykologer. Vi har prövat den i två pilotstudier som visade goda effekter på både livskvalitet och flimmersymtom. Syftet med denna randomiserade kontrollerade studie är att utvärdera internet-KBT jämfört med sedvanlig vård.

I internet-KBT har patienten regelbunden kontakt med psykolog via en säker webbplats och arbetar efter ett strukturerat behandlingsprotokoll under 10 veckor.

Ansvarig för studien 

Brjánn Ljótsson, psykolog, docent, Karolinska Institutet

Övriga medarbetare i studien

Frieder Braunschweig, överläkare, professor, Patientområde Arytmi, Tema Hjärta och kärl, Karolinska universitetssjukhuset

Josefin Särnholm, psykolog, doktorand, Karolinska Institutet

Helga Skuladottir, kardiolog, doktorand, Karolinska Institutet

Christian Rück, överläkare, docent, Karolinska Institutet

Jonas Schwieler, överläkare, docent, Karolinska universitetssjukhuset

För ytterligare information kontakta leg. psykolog Josefin Särnholm, e-post: josefin.sarnholm@ki.se, telefon: 08-52483258 eller överläkare Frieder Braunschweig, e-post: frieder.braunschweig@ki.se