ANMÄLAN ÄR STÄNGD (INTRESSEANMÄLAN TILL STUDIEN)

Välkommen med din anmälan!

Behandlingen arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i Stockholm. Innan du anmäler dig bör du läsa informationstexten om behandlingen Informationstext om flimmerstudien

Anmäl dig här: Anmälan till flimmerstudien

Du kan också be in läkare posta en remiss till oss. Ladda ner studieremissen här: Remiss KBTstudie

Vad händer efter anmälan?

Efter att vi har mottagit din intresseanmälan blir du uppringd för en kort telefonintervju med en sjuksköterska som ställer frågor om ditt förmaksflimmer. Om inga hinder föreligger för deltagande blir du sedan uppringd och intervjuad av en psykolog. Under intervjun ställer psykologen också frågor som hjälper oss att bedöma om behandlingen kan vara lämplig för dig. Under telefonsamtalet får du information om hur KBT-behandlingen går till och du har möjlighet att ställa frågor. Om inga hinder för deltagande föreligger får du också komma på  Karolinska Sjukhuset i Solna vid ett tillfälle där vi mäter ditt blodtryck samt genomför en EKG-undersökning och eventuellt en EKO-undersökning vid behov.

För ytterligare information, Josefin Särnholm, leg. psykolog, e-post: josefin.sarnholm@ki.se, telefon: 08-52483258